Quantum-Share | Healing behandelingen

Facebook Twitter Google Plus
Workshops
Quantum-Share
    Inhoud:
  • Achtergrond en ontstaan
  • Achtergrond en informatie mindmaps
  • Leren werken met de mindmaps
  • Uitleg QS mindmaps
  • Testen bij jezelf en de ander
  • Informatie en uitleg over de start van de QS behandeling
  • Informatie en uitleg over de sessie opbouw
  • Oefensessies met testen en behandelen
  • Nieuwe technieken vanuit vele healingmethodes ter kennismaking en verrijking
  • Uitwisselen ervaringen
  • Contra-indicaties
    Lengte:
  • 7 lesuren
    Niveau:
  • MBO/HBO-niveau
    Doelstellingen:
  • Zelfstandig kunnen werken in een praktijksituatie met Quantum-Share
  • Kunnen integreren van een veelheid aan healing methodes
  • Het kunnen toepassen van nieuwe methode overstijgende technieken
  • In staat zijn om vanuit de wetenschap aangereikte principes van Quantum-Share toe te passen
  • Volgende stap maken in professionalisering en innovatie
  • In staat zijn om Quantum-Share in de beroepsuitoefening toe te passen
    Studiebelasting:
  • docent contacturen: 7
  • zelfstudie uren: 0
    Kwalificaties:
  • aanwezigheid tijdens en deelname aan de oefeningen is vereist voor het certificaat van de workshop.
    Vereiste vooropleiding:
  • Quantum-Touch Level 1
    Verstrekt studiemateriaal:
  • syllabus Quantum-Share
    Aan te schaffen studiemateriaal:
  • On-line jaarlicentie Quantum-Share Mindmaps, aanschaf is optioneel, richtprijs 50 euro